כמה תיקי גירושין בשנה?

כמה תיקי גירושין נפתחים בשנה בארץ?

בשנת 2010 היו 13,042 מקרי גירושין, מהם 10,468 בקרב יהודים. 80% ממקרי הגירושין בקרב יהודים.  20% בקרב לא יהודים.

ראו טבלת הלשכה המרכזית לססטיסטיקה:  נישואין, גירושין, לידות חי, פטירות, ריבוי טבעי, פטירות תינוקות ולידות לשנת 2012, www.cbs.gov.il/shnaton63/st03_01.pdf

 

פרטים נוספים בקישור הבא, גם הוא מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: גירושין – הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

גירושין: בשנת 2007 התגרשו בישראל 13,105 זוגות, מתוכם 10,996 יהודים, 1,225 מוסלמים, 80 נוצרים ו-91 דרוזים.[1]

שיעור גירושין גולמי (לוח 20)

  • בשנת 2007 היו שיעורי הגירושין הגולמיים 1.9 לאלף בקרב כלל האוכלוסייה; 1.9 לאלף בקרב יהודים, 1.0 לאלף בקרב מוסלמים; 0.5 לאלף בקרב נוצרים ו-0.7 לאלף בקרב דרוזים.  שיעורים אלה גבוהים ביותר מפי שניים מהשיעורים המקבילים בתחילת שנות ה‑70' הן בקרב יהודים והן בקרב מוסלמים.[2] עם זאת, יש לציין ששיעורי הגירושין הגולמיים כשלעצמם עלולים להיות מוטים הן מפני שהם מושפעים מהרכב הגילים והן מפני שהם מחושבים לכלל האוכלוסייה, כולל הלא נשואים בה.

שיעור גירושין בקרב הנשואים (לוח 26):  שיעור הגירושין עלה מתחילת שנות ה-70' עד לשנת 2007 אצל גברים ונשים בכל קבוצות הגיל, הן בקרב יהודים והן בקרב מוסלמים.

זוגות יהודים מתגרשים, לפי משך הנישואין (לוח 21):   מסך כל הזוגות היהודים שנישאו בישראל בשנות ה-70' ותחילת שנות ה-80' התגרשו בשנה הראשונה לנישואיהם כ-0.2%–0.3%. בשנתיים הראשונות לנישואין התגרשו 1.4%–1.5% מהזוגות, ולאחר 25 שנה – כ-20%–21%. מהמחצית הראשונה של שנות ה-90' חלה עלייה באחוז המתגרשים. בשנה הראשונה לנישואין התגרשו כ-%0.5 מסך הזוגות שנישאו, ובשנתיים הראשונות – כ-2%.

השוואה בין-לאומית:  שיעור הגירושין הגולמי בישראל נמוך ביחס לשיעור המקביל במדינות המערב. בשנת 2005 הגיע שיעור זה בישראל ל-1.6 לאלף. באותה שנה הגיעו השיעורים המקבילים ל-2.0 ל-אלף במדינות האיחוד האירופי [3] ול-3.6 לאלף[4] בארה"ב.

[1]           סך הכל כולל מקרים שבהם הדת אינה ידועה.

[2]           ראו תרשים 6.

[3]    מקור:  European Commission. Europe in Figures; Eurostat Yearbook – 2009 )Luxembourg, 2009) p.160

[4]    מקור:  United States Census Bureau. Statistical Abstract of United States – 2009, Table 77

נתונים ישנים לגבי גירושין בישראל:

הלמ"ס – שנתון סטטיסטי לישראל 2008 מספר גירושין  מספרי גירושין: 11,300 זוגות יהודיים התגרשו ב 2008.  1,313 זוגות לא יהודיים התגרשו ב 2008.  סך הכל התגרשו 13,448 בישראל ב 2008.  מספרי נישואין: שימו לב שמספר החתונות הוא כ 50,000:  37,500 יהודים, 10,750 חתונות מגזר, ו 1,300 חתונות חו"ל, ו 450 "אחרים".

גירושין סטטיסטיקה עכשוית – מכון עיתים נתוני מכון "עיתים" ל 2005: ברבנות נפתחים 10,500 תיקי סידורי גט מסוגים שונים.  בבית המשפט למשפחה נפתחים כ 8,900 תיקי מזונות ומדור, ו 15,700 תיקי "אפוטרפסות וילדים".  מכאן, סביר להניח שמתוך 10,500 תיקי סידור גירושין, אם נפתחים 8,900 תיקי מזונות לילדים, אז 85% מהמתגרשים מעורבים ילדים, ו 15% הם בגירים.  בכל זאת, הנתונים קשים לפענוח בגלל שבבית המשפט למשפחה יש תיקי מזונות ומשמורת לילדים שהוריהם לא נישאו, ואינם מחוייבים לעבור דרך הרבנות.  גם הנתון של 15,700 תיקי משמורת והסדרי ראייה מבלבל, כי החוק דורש שגם האמא תתבע משמורת, ושהאבא יפתח תיק צולב למשמורת ויש שופטים מטורללים שדורשים תיק נפרד למשמורת ולהסדרי ראייה. באופן גס, אם על כל תיק אישה נפתח תיק צולב של גבר, אז 7,850 הוא מספר תיקי המשמורת שבסכסוך כל שנה.  עדיין ישנם תיקי משמורת שנפתחים כתביעה לישוב סכסוך, ולא נספרים.

[נתונים מבתי הדין הרבניים]

ראו ריכוז נתונים של בתי הדין הרבניים לשנת 2009  פורסם 26/1/2010:  נפתחו 7,983 תיקים לתביעות גירושין, נפתחו 9,156 תיקים להסכמי גירושין, נפתחו 1,044 תיקים לשלום בית, נפתחו 4,331 תיקים לתביעת מזונות, נפתחו 1,890 תיקים לחלוקת רכוש, נפתחו 2,657 תיקים לאחזקת ילדים, נפתחו 1,330 תיקים להכרת אבהות, נפתחו 45 תיקים לאימוץ ילדים, נפתחו 4,156 תיקים לירושה, נפתחו 953 תיקים לצוואה, ונפתחו 4,332 תיקים לאישור יהדות. רק 4% מכלל התביעות לשלום בית אושרו ע״י בתי הדין הרבניים.  לגבי עתירות לבג״צ : מתוך 57 עתירות רק 2 התקבלו, 7 הסתיימו בפשרה והשאר נדחו או נמחקו.   סה״כ נפתחו בבתי הדין הרבניים 86,351 תיקים השנה לעומת 84,815 אשתקד. נסגרו – 83,571 תיקים.

שימו לב:  ריבוי תיקים פירושו ריבוי אגרות.  אין כל סיבה להכריח צדדים לפתוח תיק לכל נושא.  צריך להיות תיק אחד לכל זוג הורים, ובו מפורטות כל העילות.  את נושא "שלום הבית", שזהו קשקוש בלבוש, שהרי לא ניתן להכריח מישהו או מישהי לכפות שלום בית, ניתן לבטל לחלוטין.  אחוז ההצלחה של שלום הבית הוא 4%, וסביר להניח שבשנה הבאה, אותו זוג כבר יתגרש. מחריד לשמוע על 1,330 תיקי "הכרת אבהות".  משתמע שתופעת גניבת הזרע היא הרבה יותר חמורה ממה שחשבנו.

ואלה הנתונים לגבי מסורבות גט לשנת 2009:  ניתנו  44 פס״ד לסנקציות נגד בעלים המסרבים לתת גט לנשותיהם, הסנקציות כוללות: צו עיכוב יציאה מן הארץ, מניעת ניהול חשבון בנק, מניעת רישיון נהיגה, מניעת מינוי למשרה ציבורית, מניעת תנאים מאסירים פליליים, שהינם גם סרבני גט.   ניתנו 6 צווי מאסר לסרבני גט.  מונו ב- 28 מקרים חוקרים פרטיים לאיתור סרבני גט בארץ ובחו״ל. ניתנו 58 צווי הגנה לנשים מפני אלימות בעליהן.  שימו לב שלא הוטלה אף סנקציה נגד אישה סרבנית גט, כאשר לאישה יש אינסנטיב לסרב גט, כי היא ממשיכה לגבות מזונות אישה.  על פי פרסום באתר בתי הדין הרבניים של אפרת אורבך, דוברת הבד"ר, בישראל 180 נשים מסורבות גט וכ 190 גברים מסורבות גט  "מסקר מדעי, שנערך בימים אלה ע"י הנהלת בתי הדין הרבניים, עולה כי נכון להיום יש בישראל כ- 180 נשים מסורבות גט וכ- 190 גברים מסורבי גט, אשר רוצים  להתגרש ואינם יכולים לעשות כן".

כתיבת תגובה