תביעה נגד בית הספר להכשרת פק"סים

Print Friendly, PDF & Email

19/5/2011 תל אביב, הוגשה תביעה מאת אחד האבות נגד בית הספר להכשרת עובדי רווחה ברח' ז'בוטינסקי 1 ברמת גן, שם מכשירים עובדות סוציאליות לתפקידן הסטטוטרי כפקידות סעד, אשר ממונות ע"י בית המשפט למשפחה לכתיבת תסקירים (חקירת מצב ההורים ביחס לילדהם) והסמכה לפי סעיפים 19 ו 68 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרפסות (תיוון בין הורי בהסדרי ראייה).  על פי כתב התביעה, בית הספר, שהוא זרוע של משרד הרווחה, והוא היחיד בארץ המכשיר פקידות סעד לתפקידן, התרשל בהכשרת הפק"סיות, כך שלא הקנה להם את הכלים המשפטיים למיומנות בתקנון עובדים סוציאליים (תע"ס), ובמקום זאת הכשיר אותן להתערב יתר על המידה באמצעות שיטות התערבותיות וטיפוליות, הבנויות על סטרוטיפיים מגדריים (אבא כוחני ומאצ'ו אלים, אמא מסכנה חד הורית המתמודדת עם גידול ילדים וסופגת אלימות…).

עקב כך נפגעים אבות נורמטיבים, אשר ערב הגירושין או הפרידה היו אבות למופת, מסורים ביותר לילדיהם, והנה הם מוצאים עצמם מתמודדים מול פקידות סעד בלתי מוכשרות, אשר מתסיסות את האישה, מייעצות לאישה לשפר מעמדן באמצעות תלונות במשטרה, מלקטות בכוונה רסיסי לשון הרע ושקרים, ומאיימות על האבות בניתוקם מהילדים, או בשליחת האבות למרכז קשר, וזאת במקום להצמד לתקנון התע"ס ולבצע חקירה נייטרלית ומקצועית. סקר שערך משרד הרווחה בשנת 2010 גילה שרוב מכריע מפקידות הסעד לא הוכשר כהלכה לתפקיד הפק"ס.  למשל, לפקידות סעד, בוגרת בית הספר הנתבע, אין כל בעיה להכפיש אבא שאינו ראוי להיות עם ילדיו מאישה אחת בלי השגחה צמודה, כאשר אותו אבא מגדל בביתו ילדים של גרושה אחרת למופת, ואף אחד לא חושב להוציא הילדים מביתו.  אבסורד אחר, למשל, אבא לשני ילדים משני נשים.  האחת נוקמת בו באמצעות פקידות הסעד ובתי המשפט למשפחה, ומנתקת אותו מהילד בטענה שאינו "ראוי" או שהוא מסוכן, והנה הפלא ופלא, אותו אבא מבלה בכיף עם הילד של האישה האחרת, דואג למחסורו ומעניק לו שפע של אהבה.  כאן, הניתוק הוא לא רק בין אבא לבן, אלא גם בין שני אחים המנותקים זה מזה.  האם מלמדים את פקידות הסעדבבית הספר שלהן את האבסורדים בכפיית "שיטת ההתערבות הטיפולית" הידועה לשמצה?  מתברר שלא.

להלן נוסח כתב התביעה:

  1. התובע אזרח ותושב ישראל, אב לילד.
  2. הנתבע, בית הספר להכשרת עובדים לשירותי הרווחה, הוא זרוע של משרד הרווחה המכשיר פקידות סעד לסדרי דין.
  3. הנתבע התרשל בתפקידו להכשיר פקידות סעד לתפקידן לשם כתיבת תסקיר או הסמכה על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, סעיפים 19 ו 68, כאשר בית המשפט למשפחה איננו מוכן להכריע בעניין קשר בין אבא וילדיו בעצמו, ובשל כך פקידות סעד, תלמידות בית הספר הנתבע התעמרו והתעללו בתובע, פעלו בניגוד לחוק ובניגוד להוראות תקנון העבודה הסוציאלית (התע"ס), בניגוד לחוק כבוד האדם וחירותו, ולזכותו הטבעית של אבא לקשר רצוף ואיכותי, ובלתי מופרע בינו לבין ילד/יו.

בית הספר להכשרת פק"ס

  1. הנתבע מצהיר על עצמו שמטרתו "הכשרת עובדי רווחה לתפקידיהם, על בסיס ערכי העבודה הסוציאלית וחוקי ומדיניות משרד הרווחה, פיתוח תוכניות לימודים המתייחסות לסוגיות חברתיות ואוכלוסיות מצוקה חדשות וצרכים מקצועיים דינמיים של העובדים בשדה. בית הספר מעמיד לרשות הלומדים והבוגרים ידע אקדמי עדכני, למידה המכוונת לגשר בין הידע התיאורטי לעשייה, צוות מומחה ומיומן, תוכניות לימוד המבוססות על הערכה שוטפת, ספרייה מקצועית, טכנולוגיות הוראה מתקדמות, יחס אישי ובית מקצועי למפגש עם עמיתים מכל הארץ, עבודות גמר, והידע לפעולה הנצבר בהן מופצים לקהילות הידע באתר המשרד ולקהילות המקצועיות באמצעים מגוונים".
  2. הנתבע מכשיר עובדות סוציאליות כפקידות סעד לסדרי דין במסגרת קורס "הכשרה לתפקיד עפ"י חוק / תע"ס/ הנחיית המשרד".
  3. הלומדים הם עובדים סוציאליים בעלי וותק של 3 שנים לפחות.
  4. הקורס אמור להקנות הכשרה ב"תכנים מרכזיים", "מיומנויות תפקיד פקיד הסעד (סמכות וגבולות), הכרות עם מערכת המשפט וחוקים, מדיניות ותע"ס, תהליך הגירושין והשפעתו על המערכת המשפחתית, מעגל חיי הזוגיות והפרעות אישיות שבאות לביטוי בגירושין, ילדים להורים בתהליך גירושין, תקשורת עם ילדים, שיקולי משמורת, כתיבה מקצועית, כתיבת תסקיר לבימ"ש, ועדות פק"ס בבימ"ש".
  5. התכניות ארציות ומתבצעות ברובן בסניף המרכזי, רחוב ז'בוטינסקי 1, רמת-גן, (מרכז דימול).
  6. על פי אתר הנתבע "תהליכי הלמידה מתקיימים במליאה ובקבוצות קטנות (פרקטיקום), עם דגש רב על יישום הידע והמיומנויות הנלמדות וחיבורם לסוגיות העשייה בשדה הטיפולי".

פקידות הסעד

10.  פקידות הסעד לסדרי דין ממונות על ידי בתי המשפט למשפחה בכל סכסוך בין הורים (אבא ואמא) בו מעורבים ילדים, כאשר בדרך כל האישה קיבלה אוטומטית משמורת זמנית, ונושא "הסדרי ראייה" לאבא, מוטל בכפייה וללא הסכמת האבא, על פקידות סעד, שהן בוגרות בית הספר המנוהל ע"י הנתבע.

11.  בוגרות בית הספר, פקידות הסעד, נדרשות בתחילה לכתוב תסקיר, ובית המשפט בדרך כלל מאשר את התסקיר כחותמת גומי, ובדרך כלל לא ניתן בכלל לחקור את פקידת הסעד.

12.  לאחר התסקיר בדרך כלל ממונה פקידת הסעד לפקח על הסדרי ראייה, "בהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, סעיפים 19 ו 68".

13.  ברוב המקרים, פקידת הסעד כופה על האבא ראיית הילדים ב"מרכז קשר", כתחליף עלוב להסדרי ראייה, שעה או שעתיים בחדר סגור כאשר פקידות סעד מציצות מבעד לזכוכיות חד כיווניות ונותנות "הוראות הפעלה".

14.  על פי פקידת הסעד הראשית, סימונה שטיינמץ, בכל מקרה בו האישה מסרבת לקשר בין האבא והילד/ים, פקידת הסעד ממליצה על "מרכז קשר".

15.  אחוז האבות הנשלחים למרכזי קשר הוא הגבוה בעולם (20% מכלל המתגרשים בשנה לעומת 2%-5% בארה"ב).

16.  פקידות הסעד פועלות להתססת האיבה בין ההורים, מלקטות רסיסי לשון הרע ומעלות אותם על הכתב, משפילות גברים, ומעודדות נשים להתלונן במשטרה.

התובע ובוגרות בית הספר הנתבע

17.  לרוע מזלו של התובע, הוא נאלץ להיפגש ולהתמודד עם בוגרות בית הספר הנתבע לאחר שבית המשפט למשפחה סירב לקבוע בעצמו את הסדרי הקשר-הסדרי הראייה עם הילד/ים והטיל את המלאכה על פק"ס.

18.  כתוצאה מכך ספג התובע הפסדים כספיים ניכרים, איבד זמן עבודה יקר, עבר מסכת השפלות, התעללות, ניתוק בינו לבין ילד/יו, חיטוט בלתי נסבל בחייו הפרטיים, פרטיותו הופרה, שמו הטוב נפגע, ופקידות הסעד אף הסיתה את גרושתו/פרודתו להתלונן במשטרה, או לספר עליו שקרים כדי שיועלו על הכתב וימסרו לבית המשפט על מנת לפגוע בו רגשית וכלכלית.

רשלנות הנתבע

19.  אילו הנתבע היה עושה את מלאכתו נאמנה, כזרוע של רשות מנהלית האמונה על חוקי היסוד של המדינה (הזכות לשוויון, הזכות לכבוד ושם טוב, הזכות לפרטיות, הזכות לקשר עם ילדים אחרי פרידה או גירושין), לא היה נגרם הנזק שנגרם לתובע.

20.  הנתבע התרשל בכך שלא הכשיר את פקידות הסעד, אשר התובע אולץ להכפיף עצמו ל"טיפולן", כיאות, או בהתאם לחוקי ישראל, או בהתאם לכללי התע"ס, או בהתאם לדיסציפלינות עבודה סוציאלית מודרניות.

21.  למעשה, הנתבע הכשיר את פקידות הסעד לראות בגבר כאויב, מסוכן, גורם שיש לנטרלו, או גורם המפריע להעצמתה של האישה החד הורית "המוחלשת", לאור העובדה שכמעט מחצית מהשיעורים בבית הספר מתמקדים בראיית הגבר כאלים, והאישה כקורבן, כך שלמעשה מבוצעת בבית הספר שטיפת מוח לתלמידות שפעם היו סטודנטיות חדורות מוטיבציה, ולאחר ההכשרה בבית הספר הנתבע, יוצאות לשטח, ורואות כל גבר כפצצה אלימה מתקתקת.

22.  למשל, בין שאר השיעורים, ניתן קורס "טיפול בגברים בראייה מגדרית", אשר בו מלמדים "גבריות בקונטקסט היסטורי, גבריות ישראלית, טיפול בגברים, מיניות של גברים, צבא… גברים ואבהות, גברים ואלימות, גברים ושינוי".  לכעומת זאת כל הקורסים העוסקים בנשים, עוסקים בהיותן קורבנות אלימות, ולא נראה כי קיים אפילו קורס אחד לגבי תלונות שווא, והשפעתן המזיקה על ההורים והילדים.

23.  הנתבע מתהדר בהקניית כלים להתערבות טיפולית, כאשר ההפניות מבית המשפט למינוי פקידות סעד לכתיבת תסקיר או פיקוח על הסדרי ראייה, אינם דורשים כלל וכךלל התערבות טיפולית כלשהי, אלא בדיקה נייטרלית ותיווך.

24.  עודף הדגשים בתוכניות הלימוד של הנתבע על התערבויות טיפוליות, ראיית ההורים כ"נזקקי שירותי רווחה", כאשר אינם נזקקים כלל וכלל, ראיית הגברים "בראייה מגדרית כמצ'ואיסטים בוגרי צבא (כלומר בני אדם כוחניים מטבעם וממסלול הצבא בו עברו), והנשים כקורבנות אלימות, מחלחל לעבודתן של תלמידות בית הספר הנתבע, וגורם לפגיעה כבדה באבות, ובילדים, אשקר בדרך כלל סופגים ניתוק ביו האבא לילדים כאמצעי הענשה ושמירת הגבר תחת "שוט" ביטול הסדרי הקשר, או המלצות שליליות בכל רגע נתון.

25.  הנתבע מכשיר את תלמידותיו לראות כל הפנייה מבית במשפט לתסקיר כסיבה המצדיקה "התערבות טיפולית", וחקירות אינטנסיביות ופולשניות, על אף שכל מה שנדרש מהן הוא חקירה ודיווח על חלוקת האחריות ההורית לילדים בין שני ההורים, כך שהילדים ייהנו באופן מיטבי משני הוריהם.

26.  כשלים רבים בעבודתן של פקידות הסעד דווחו בדו"ח ועדת סלונים-נבו שהוקמה ע"י משרד הרווחה.

27.  הנתבע התרשל בכך שלא הכשיר את תלמידותיו, איתן נאלץ התובע לבוא במגע בעל כורחו, כדלקמן:

(א)   הנתבע לא הכשיר את תלמידותיו להימנע בכל מחיר מניתוק בין אבות וילדהם.  כתוצאה מכך, אין תלמידותיו של הנתבע פועלות במהירות הראויה לקיים מיידית קשר מלא, טבעי ואיכותי בין אבא וילדיו, ולפעמים הניתוקים אורכים שנה, שנתיים ואף יותר.  די להזכיר כי המתנה ממוצעת לתסקיר אורכת כ 7-8 חודשים בממוצע.

(ב)    הנתבע לא הכשיר את תלמידותיו להתייחס ל"מטופלים" בעל כורחם, בכבוד, בהגינות ובשוויון.

(ג)     הנתבע לא הכשיר את תלמידותיו  להימנע מליקוט רסיסים של לשון הרע והעלאתם על הכתב.

(ד)    הנתבע לא הכשיר את תלמידותיו להבדיל בין ראיות קבילות בבית המשפט, לראיות מעדות שמיעה, עדויות בדויות, מומצאות, פיקטיביות, זדוניות, נגועות באג'נדה כלכלית, או סתם דברי הבל שנועדו לשפר עמדות בתסקיר או לנקמה.

(ה)    הנתבע לא הכשיר את תלמידותיו להימנע מ"התערבות טיפולית" כאשר מדובר באבות נורמטיביים, אשר לפני הגירושין או הפרידה לא דבק בהם רבב, ואשר אילולא סירב בית המשפט להכריע בעצמו בהסדרי הקשר והראייה, מעולם לא היו "נזקקים" לשירותי רווחה, ועל כן הפגיעה בזכויותיהם, כבודם ופרטיותם צריכה להיות מינימאלית שבמינימאלית.

(ו)      הנתבע לא הכשיר את תלמידותיו להימנע מגרם ניכור הורי באמצעות ניתוק אבא מילדיו.

(ז)     הנתבע לא הכשיר את תלמידותיו להכיר בזכויות האבא לקשר מיידי ובלתי מופרע בין אבא וילדיו.

(ח)    הנתבע לא הכשיר את תלמידותיו לבצע פעולתן ללא משוא פנים, ולאור עודף התכנים המציגים גברים "בראייה מגדרית" ונשים כ"קורבנות אלימות", בפועל תלמידות הנתבע מגלות משוא פנים לטובת האישה, ונגד הגבר, ואף יועצות לנשים כיצד לשפר מעמדן באמצעות תלונות שווא.

(ט)   הנתבע לא הכשיר את תלמידותיו להכיר את תקנון העבודה הסוציאלית (התע"ס) על בוריו, וכתוצאה מכך תלמידות בית הספר אינן פועלות על פי הוראות התע"ס, אינן חוקרות בהתאם לכללים, אינן מגישות תסקירים על פי הנוסח האחיד, ואף בסקר מטעם משרד הרווחה , "סקר בדיקת שימוש בתע"ס בקרב מנהלים ועובדים", פברואר 2010, מאת דר' רנטה גורבטוב, ("הסקר") ציינו 80% מהנדגמים כי "חשוב להכניס הכשרה בתע"ס במסגרת הלימודים בבית הספר המרכזי", ומכאן שהנתבע לא סיפק לתלמידותיו את הכלי בעיקרי לעבודתן:  הכשרה בתע"ס.

28.  על פי הסקר:

"התשובות לשני ההיגדים הקשורים להדרכה (ההיגדים 2 ו-13) מצביעים כי  רוב  הנשאלים (כ-70%) לא עברו הדרכה בנושא שימוש בתע"ס ו-74% מהנשאלים חושבים שחשוב לשלב את הנושא בקורסי הכשרה במסגרת הלימודים בבית הספר המרכזי לעובדי הרווחה. בממצאים אלה תומך ממצא נוסף ולפיו כ-40% מהנשאלים בחרו בציונים נמוכים (מ-1 עד 3) בהערכת  היכרותם  את התע"ס.  גם בנושא זה קיים הבדל מובהק בין ממוצעי הציונים של שתי קבוצות המשיבים- משרד ושדה. הכרות עובדי המשרד עם התע"ס היא יותר טובה משל עובדי השדה (78% מעובדי המשרד בחרו בציונים 4 ו-5 לעומת 57% מעובדי השדה).  ממצא נוסף מעיד כי אחוז גבוה יותר של עובדי השדה משל המשרד  עברו הדרכה על התע"ס (20% מול 13%) ,אך למרות זאת הצורך בהכשרה עלה בשתי קבוצות המשיבים ללא הבדל".

29.  לאור האמור לעיל, הנתבע לא פעל במיומנות הראויה הנדרשת מבית ספר שהוא רשות מנהלית, שאמורה לשקוד, בין השאר, על שמירת החוק ושוויון בין גברים ונשים.

30.  לאור האמור לעיל, הנתבע לא פעל במיומנות הראויה בכך שלא הכשיר פקידות סעד לדיני אישות בכלי המשפטי החשוב ביותר לצורך עבודתן, והוא התע"ס, ומשכך הוציא הנתבע לשטח, כאשר הן לכאורה עברו הכשרה, אולם בפועל לא עברו את ההכשרה החשובה ביותר לתפקידן.

31.  הנתבע גרם לתובע סבל ונזק כספי ולא-ממוני בל יתואר בשולחו לשטח פקידות סעד בלתי מאומנות, ולא מוכשרות כדבעי.

32.  משכך, התובע זכאי לפיצויים בגין הסבל ועוגמת הנפש שנגרמה לו ערב התרשלות הנתבע בסך האמור בראשית כתב התביעה, לרבות הוצאות תביעה זו.

הורדות:

כתב תביעה אבא נ בית הספר להכשרת עובדי רווחה 19-5-2011

סקר מטעם משרד הרווחה בדיקת שימוש בתע"ס – רנטה גורבטוב 2010

פורסם בקטגוריה כללי, עם התגים , , , , , . אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.