פקידות סעד תופרות תיק התעללות מינית לאבא

Print Friendly, PDF & Email

23/7/2012.  לאחרונה נשים נקמניות אינן מתביישות להשתמש בילדים ולהציגם כקורבנות התעללות מינית ע"י אבותיהם ובני משפחותיהם.  פקידות הסעד עוזרות להן ותומכות בהן בתפירת עלילת הדם.  בעבר בתי המשפט היו מקבלים את הטענות האלה של אותן נשים כחותמת גומי, שהרי איזו אימא תשתמש בילידיה ותגיד להם לומר שהחדירו להם אצבעות בעכוז?  היום יש פוליגרף, וגם שופטים שאינם מאמינים יותר לשקרים פמיניסטיים.  השופט איתי כץ תפש אישה כזו בשקריה.  האישה הייתה מיוצגת ע"י עו"ד עינת טירר.  מאמר זה דן בשימוש הנואל שנשים עושות בהטרדה מאיימת ככלי להכפשת הגבר וניתוקו מילדיו.

 עלילת דם זדונית בה מעורבת פקידת הסעד ריבה ארז ממעלה אדומים נחשפה לאחרונה בפסק דין של השופט איתי כץ, ה״ט 12-02-49375 .  מישהו הדריך את האישה הנקמנית כיצד להתנקם בבעל ובבני משפחתו באמצעות תלונות שווא על החדרת אצבעות לפי הטבעת של הקטין.  האישה הודרכה להתלונן שהקטין סיפר כי כל משפחת האב החדירה לו אצבעות בישבן, לרבות האבא, הדוד, הסבא ואפילו נטען שהסבתא הייתה מעורבת במעשים.  הוגשו שתי תלונות במשטרה, אחת על מעשים מגונים בבית הסבא והסבתא, והשנייה בתוך קניון מלחה.  בעקבות התלונות איבד האבא את הסדרי הראייה ונאלץ לראות את הקטין במרכז קשר במעלה אדומים עד לבירור התלונות והחלטת המשטרה.  במקביל עורכת הדין של אותה אישה מעלילה, עינת טירר, עמדה על כך שבית המשפט ייתן צו הרחקה לאור התלונות.

השופט איתי כץ הורה למשטרה לזרז את החקירה כדי שלא לגרום עינוי דין לאבא ומשפחתו. המשטרה ביקשה לחקור את הקטין, אולם מי שמצאה לנכון להתערב  הייתה דווקא אותה פקידת סעד ריבה ארז, אשר כתבה לשופט כי יש לעכב את חקירת הילד על מנת להאריך בכוונה תחילה את הסבל שנגרם לאבא.  השופט איתי כץ העביר ביקורת חסרת תקדים על כל מי שעזר לאישה אשר בסופו דבר גרמו להטמיע בקטין זיכרונות שווא מתעתעים של התעללות מינית, זיכרונות שווא אשר ילוו אותו למשך כל חייו, במיוחד לכשיגדל ולא יצליח לזכור אם מה שנתבקש לדקלם קרה או לא קרה.

למה לא הזמינו בדיקת פוליגרף?

לא ברור לנו מדוע לא הורה השופט מייד על פוליגרף לאותה אישה, אשר סיפוריה מלכתחילה נראו כמו סיפורי בדים דמיוניים. הטענה שמשפחה שלמה מחדירה אצבעות לעכוז של ילד קטן נראית על פניה תלושה מהמציאות.  זהו מקרה קלאסי לבדיקת פוליגרף.  את התעלומה פיצח השופט דווקא באמצעות חקירת הקטין בלשכת השופט. השופט איתי כץ מדווח שהתייצב לפניו ילד שהיה ברור כי שתלו לו במוח דקלומים, ושהוא פשוט דקלם את מה שפקידת הסעד והאימא אמרו לו להגיד. המילים היו מילים גבוהות שלא מתאימות לשכבת הגיל.  הקטין אמר שבני משפחת האב פיתו אותו, כאשר עצם מושג הפיתיון המיני אינו אמור להיות ברור לילדים בגיל הזה.  הקטין גם לא ידע לספר מדוע ואיך הגיע לשירותים של קניון מלחה, כאשר בני המשפחה טוענים שהוא בכלל לא היה צריך להתפנות.  הילד למעשה נכשל במבחן החקירה הנגדית והסגיר את אימו כמי שפשוט המציאה עלילת שווא שטנית, חולנית ודמיונית. האימא בעצמה מסרה פרטים שהילד בכלל לא מסר.

פקידת סעד תופרת תיק התעללות מינית לאבות

להלן פרטי המכתב שכתבה ריבה ארז:  ״לאחר בדיקה ראשונית שעשיתי, שכללה גם התייעצות עם חוקר ילדים ועם עו״ס מחוזי לחוק הנוער, ולאור נסיבות המקרה (גילו של הקטין, התמשכות התלונות, חקירות ילדים שנערכו לקטין כשהאחרונה בתחילת חודש זה ועוד) אני סבורה כי יש מקום להמתין לפני שמחליטים לחקור שוב את הילד. אזכיר כי ריבוי חקירות עלול לגרום נזק רגשי לקטין וכן פוגע במהימנות החקירה…לפיכך אני ממליצה לפי שעה לשקול לדחות את חקירת הילדים עד לבירור מקיף יותר של הנושא״.  פקידת הסעד ידעה היטב כי מהות הבקשה היא להוציא צו מניעה נגד האבא עד לסיום החקירה במשטרה.  מכיון שהמשטרה רצתה לחקור את הילד,  הפק"ס ניסתה לסכל את החקירה במשטרה, וזה גרם להימשכות פרק הזמן בו מנותק הילד מאביו ומשפחתו ולקבוע עובדות בשטח.  התערבותן של פקידות סעד היא בדרך כלל מזיקה וזדונית ונובעת ממשוא פנים מגדרי, וכמובן על כך שפקידות הסעד אינן מומחיות לשום דבר כפי שהן מוצגות.  הן בסך הכול עושות דברה של האישה המתכסות תחת אצטלה של "מומחים".

הטרדה מאיימת ככלי לשלילת הסדרי ראיה ע"י נשים

ואלו חמשת הסעדים שביקשה עינת טירר:  "א.לאסור על המשיב להימצא בקרבת הקטין במרחק 500 מי מבית מגורי האם. ב. לאסור על המשיב להתקרב לקטין בכל מקום אחר בו הוא נמצא. ג. לאסור על המשיב להטריד את המבקשת והקטין בכל דרך ,לרבות בטלפון. ד. לאסור על המשיב ליצור קשר עם המבקשת או עם מי מבני משפחתה לרבות ילדם המשותף של הצדדים.  ה. לאסור על המשיב לעשות כל פעולה אשר מטרתה להטריד את הקטין, לאיים עליו או לפגוע בו בכל דרך".  מקריאת פסק הדין, והתעמקות בו עולה ששיטת ניהול התיק ע"י עינת טירר מעוררת חלחלה והשתאות, שהרי לצורך הוכחת מעשה הסדום, היא הביאה את הסבתא מצד האימא והגננת כדי שיספרו מה הקטין אמר להם, או מה הם התרשמו מהתנהגות הקטין, ודרך "עדויות" אלה לבקש מבית המשפט להסיק כי אכן הוחדרו אצבעות לעכוזו של הקטין.

אלא שגם האימא, האימא של האימא והגננת, כולן נגועות באינטרס אישי להעליל על משפחת האב, ועדות שלושתן מהווה עדות שמיעה לא כשירה, שהרי אף אחת מהן לא נכחה באירוע או ראתה משהו קונקרטי.  ראו למשל את עדות הסבתא מצד האימא:  ״בקניון הזה הסבא והאבא טלטלו אותו, ניערו אותו, נתנו לו מכה בטוסיק, התעסקו לו באיזור הטוסיק. ככה הוא תיאר את זה והם אמרו לו נעשה לך מה שד׳ ו-א׳ עשו לך״ (עמ׳ 79 לפרוטוקול, ש׳ 5-8).  גם בחקירה נגדית נשאלה הסבתא בנקודה זו כדלקמן: ״ש. ומה בדיוק נעשה בשירותים  ת. לפי מה שאני שמעתי מהילד, ניערו אותו, טלטלו טותו, הוא קיבל מכות בטוסיק, התעסקו לו באיזור הטוסיק. אני לא יודעת, לא, ש. מה זאת אומרת? הורידו לו, הפשילו לו את המכנסיים ות. כן. כן.

לכאורה הסבתא מצד האבא מדברת ונועצת את המסמר בארון הקבורה של האבא.  היא בכלל לא הייתה שם, ולא נכחה בארוע, אבל היא מתנדבת לשקר.  כדי לתפוש אותה בקשר נאלץ השופט להצליב נתונים.  והנה מה שקרה:  "תשובתה החיובית של הסבתא להנחה המגולמת בשאלת ב״כ המשיבים לגבי הפשלת המכנסיים, הינה פרט עובדתי חדש שלא נזכר לא בגרסת האם לגבי תלונת הקטין ולא בגרסת הסבתא עצמה בחקירה ראשית.  תוספת חדשה זו מעוררת תמיהות לגבי מהימנות גרסת הסבתא משהטענה היא שמעה יחד עם האם בזמן אמת את תלונת הקטין על אשר אירע. סביר בעיני להניח כי לו אכן היו אלו פני הדברים, הייתה האם מוצאת לנכון להביא פרט זה של הפשלת המכנסיים במפורש בגרסתה שלה עצמה".

עורכי דין מנחים נשים לבשל הקלטות מבויימות

אם לא די בכך, עינת טירר קיבלה ממרשתה קלטות מבושלות של  האישה עם הילד כאשר היא מנסה בכוח להוציא ממנו משפטים מרשיעים.  וכך כתבה עינת טירר:  ״בית המשפט סירב לדון בצו ההגנה שהגישה האם לאור טענות קשות של הקטין שנתמכות בתמלול…״.  אלא שהגברת טירר לא הציגה קלטת אודיו של ההקלטה, אלא רק את התימלול, וגם התמלול נקטע במקום הכי קריטי.  וכך כתבה עינת טירר:  ״הוא מסרב לפגוש את אביו בכל תוקף ואף בהקלטה ניתן לשמוע בבירור שהילד צועק ומתעקש עם אימו שלא להיפגש עם האב״. 

וכך כותב השופט:  "טענה זו אינה מתיישבת, בלשון עדינה יש לומר, עם העובדות כהוויתן".  "לגופם של דברים: התמליל צורף בניגוד לכללי הראיות ללא קלטת שמע".  "בהעדר קלטת שמע לצידו של התמליל, לא ניתן לעמוד על התקיימותם של מבחני הקבילות הטכנית כפי שנקבעו בפסיקה ולא ניתן לוודא כי התמליל משקף נאמנה את תוכן השיחה כפי שהוקלטה".  "השיחה המתועדת בתמליל הינה שיחה קצרה בין האם לקטין אשר נסבה סביב קריאה שלה לקטין להתארגן לקראת ביקור עם האב כאשר הקטין מתנגד וחוזר ואומר כי אינו רוצה ללכת. אמא- למה אתה לא רוצה ללכת ממי ? תסביר לי.  הקטין- אמרתי לך. האמא- שמה?  הקטין-שהם עשו לי דברים רעים בשירותים״.  תמהני מדוע בחרה האם לסיים את השיחה דווקא בנקודה זו ולא מצאה לנכון לשאול את הקטין ולו שאלה אחת נוספת: מה קרה שם בדיוק, מהם אותם ״דברים רעים״ שעשו לו, אם לא מתוך סקרנותה ודאגתה כאם, אזי על מנת לפזר הערפל מעל גרסתה הכללית ולמען תביאה חדה וברורה בפני בית המשפט".  עינת טירר הצהירה שהתמלול לא נחתך, וקשה להאמין לה שזה נכון.  היא פשוט רימתה את בית המשפט בתרגילים ידועים, שפעם כל בית משפט למשפחה היה מקבל, אם זה לטובת נשים.  רמאות זו מתץבססת על כך שהשופט קבע שהתמלול המקוטע "משקלו הראייתי אפסי".

אימא שטן אבא קורבן

בסופו של דבר הטיל השופט הוצאות בסך 20,000 ₪ ופיצויים בסך 15,000 ש"ח לטובת האבא ואחיו וביחד 50,000 ש"ח, נגד אותה מתגרשת ממעלה אדומים. לטעמנו, גם העורכת דין עינת טירר הייתה צריכה לשלם הוצאות אישיות לאור מעורבותה בעלילת זדון זו. אמנם השופט גילה סלחנות כלפי עורכת הדין, אולם מקריאת פסק הדין ברור שהייתה קנוניה שהובילה לתדרוך האישה והילד לספר על החדרת האצבעות לעכוז.

איזו אימא שטנית משתמשת כך בילדים קטנים, עוללים, ושותלת במוחם ויזואליזציה של מעשים מיניים בוטים לצורך נקמה באבא?  במקרה כזה בכל ארץ אחרת היו מייד מוציאים את הילד מחזקת אימו ומעבירים את הילד לאבא מיידית. אישה כזו אינה ראויה להיות משמורנית, שהרי היא פשוט זיהמה לבנה את המוח, חשפה אותו לעדויות וחקירות שיצרבו טראומות במוחו לכשיתבגר, ובסופו של דבר, נתפשה בקלקלתה, וגם תצטרך לשלם הוצאות.

האימא חויבה לשלם 50,000 ₪ פיצויים והוצאות (15,000 ש"ל לאבא, 15,000 ₪ לדוד ו 20,000 ₪ הוצאות משפטיות.  מעשה הסדום שלא היה נטען כי התרחש ב 17/12/2011.  הבקשה בדרך של הטרדה מאיימת (ה"ט) הוגשה ב 27/2/2012.  פסק הדין ניתן ב 5/7/2012.  מדובר בארבע וחצי חודשים בהם הבעל ומשפחתו סבלו סבל בלתי יתואר של עינויי דין והשפלות עקב נקמנותה הזדונית של הגרושה ממעלה אדומים.  בסך הכול הגרושה יצאה מאוד בזול.  אנו עדיין בטוחים שפוליגרף היה מסיים את העניין הרבה יותר מהר.

פורסם בקטגוריה כללי, עם התגים , , , , , , , , , , . אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.

5 תגובות בנושא פקידות סעד תופרות תיק התעללות מינית לאבא

 1. מאת הגר‏:

  הכתבה מגמתית וכתובה רע. אין פה התייחסות לילד, שכן זה מבה שחשוב, אלא רק הצורך להוציא את פקידות הסעד רע, תאמין לי שאין להן אינטרס כזה או אחר, פרט לרווחת הילד!!! הכתבהמעבירה רגשות הפוכים, ממה שהייתה אמורה להעביר, חבל שזה העיסוק שלכם!

  נ.ב.- לא פקידת סעד, וגם לא בכיוון. סתם אחת שמתקשה לקרוא את הבורות הקשה פה!
  hagaravisar@hotmail.com

 2. מאת משה‏:

  מישהו לא מבין פה משהו חשוב. ההמלצה של פקידת סעד הגיונית. איך אפשר לחקור שוב ושוב ילד בן 4 וחצי. שום דבר לא יוצא מזה. ובכלל, לא ברור למה משמיצים בכתבה את פקידת הסעד שעשתה את העבודה שלה. כל זהמן מתלוננים שפקידת סעד היא לא שופט אלא יש לה תפקיד מוגדר וכשהיא עושה אותו אז מתלוננים. תחליטו.
  nunu1238@walla.co.il
  IP 84.94.72.251

 3. מאת שרון‏:

  זה פשוט נורא… מבייש אותי כאישה, כמטפלת בילדים בגיל הגן, מעורבותה של הגננת, הסבתא, פקידת הסעד, אני מכירה את כל ההורים לילדים בגן שלי, אף אחד לא היה לעולם עושה דברים כאלה להורה השני, יש לי בגן גם ילדים להורים גרושים שמסתדרים מצויין, המערכת צריכה להגן על הילדים שהוריהם לא מסתדרים ביניהם,

  ובהחלט היה צריך להוציא את הילד מחזקת אימו!!

 4. מאת sharon‏:

  בושה וחרפה ללשכת עו"ד אשר עדיין מקבלים תחת שורותיהם את עו"ד עינת טירר אשר אינה בוחלת באף אמצעי להשגת מטרותיה ובכללן הנחיות לעדויות שקר, גרסאות סותרות בכל בקשה ו/או תגובה, ועדויות שקר בביהמ"ש וזאת ללא פחד או מורא מההשלכות המשפטיות הכרוכות בכך, הן עבור לקוחותיה וחמור מכך לגברים אשר מתמודדים מולה בבתי המשפט. ליבי יוצא אליהם 🙁

 5. מאת מתמודדת‏:

  אני יכולה להעיד כי אכן מדובר בעורכת דין מהסוג הנחות ביותר, אשר הצגת תמלילים חלקיים והדחה והדרכה של הלקוחות שלה לאמירת כזבים ובדיות אינסופיות, ובעיקר שימוש מחריד בילדים ככלי במאבק המשפטי היא טקטיקה שגורה אצלה. מן הראוי כי ישלל מכל וכל רישיונה. לא משנה האם היא מייצגת את הבעל או האישה – דרך השקר והמרמה וניצול מזעזע של הילדים היא דרכה.

כתיבת תגובה