8/2011 מנחם הכהן מסבך גיסים, סבתות, נכדות ודודות

Print Friendly, PDF & Email

אות הקלון לחודש אוגוסט 2011 מוענק לשופט מנחם הכהן (ירושליים)

לא ניתן לעצור את עולם ההזיות אליו שקע בית המשפט למשפחה בבואו לחפש דרכים חדשות להצליף בגברים ולשפדם על אנקול בכיכר העיר.  והפעם אות הקלון נמסר למנחם הכהן מירושלים.  השופט קבע כי לאישה זכות תביעה נגד אחיו של בעלה בגין שידול לסרבנות גט.  מחיר השידול 44,000 ₪.  מדובר באקרובטיקה משפטית מפולפלת אך חסרת שחר.  פסק דין זה חושף את כל בני המשפחה מצד הגבר לתביעות מכל סוג שהוא בגין "שידול" ומהווה "תקדים" מחריד ומחפיר.  ברגע שנפרץ המחסום, כל בני המשפחה נשאבים בעל כורחם לתביעות מול הגרושה בבית משפט למשפחה, לרבות ההורים של הגבר, נכדי הגבר, הסבא והסבתא של הגבר, והאחים והאחיות של הגבר.  מרגע זה כולם בסכנה לחטוף תביעה נזיקית בגיל "שידול".  שידול למה?  שידול לעשיית כל דבר שלא מוצא כן בעייני הגרושה.

במקרה זה נטען שהאח של הגרוש שידל אותו לא לוותר על חצי הדירה.  מנחם הכהן קרא לזה "סחטנות כלכלית".  כלומר אסור לגרוש לדרוש שחצי מהדירה שלו תישאר אצלו.  אוי ואבוי שמשהו מהדירה יישאר אצל הגבר.  על פי מנחם הכהן, כנראה, אישה צריכה לקבל את כל הדירה, ואת כל מה שהיא רוצה.  מי שמסרב לרצונות האישה הוא סחטן כלכלי, ובני משפחתו הם משדלים לסחטנות כלכלית.  אילו היו קוראים את פסק הדין באירופה או בארה"ב, היו הקוראים, השופטים ועורכי הדין מתפלצים בתדהמה, איך זה אפשרי משפטית, ואיך זה מוסרי לגרור משפחות שלמות לתוך תביעות גירושין.  אבל לאיש האטום, מנחם הכהן, שום דבר לא מזיז. הוא יודע ששדולת הנשים תסמן לו וי ב"פנקס העצמת הואגינה".

מאחר וכל שופטי ושופטות המשפחה והדיינים יודעים שארגוני הנשים יכסו את הצורה למי שיעז לשפוט בעד גברים, חל יישור קו עם הנרטיב הציוני החדש, לפיו אישה שמתגרשת זכאית לכך שכל העולם ירקוד לפי החליל שלה.  פסק הדין של מנחם הכהן חמור ביותר.  לא נראה שחוק בתי המשפט למשפחה התכוון אי פעם לגרור את כל המשפחה מצד האב לחזית מול האישה, כאשר החזית המשפטית שלה היא מול הגבר בלבד.  הכוונה הייתה שאם לאישה יש סכסוך כלכלי שנולד בזמן הנישואין ועקב הנישואין מול בני המשפחה, אז הסכסוך ירוכז בבתי המשפט למשפחה.  אולם כאן אין לאישה סכסוך כלכלי עם האח של בעלה.  מה שלא מוצא כן בעיניה הוא הייעוץ שהאח נתן.  כאן בא מנחם הכהן ונותן אוקיי לתביעה נגד כול מי שהבעל מתייעץ איתו, אפילו בסודי סודות, בסדר פסח, בלוויה, לא משנה איפה.  מי שמייעץ משהו שלא מוצא חן בעייני הגרושה הוא "משדל", ולפי מנחם הכהן, אחת דינו:  קנס שילמד לסתום את הפה בסך 44,000 ש"ח.

במקרה הזה (מ'ט' נ' מ'ט, 16/8/2011) נטען שהגבר העמיד דרישות כספיות למתן גט.  רק הגבר הוא זה שביכולתו לתת או לסרב לגט.  נטען שהגיס "שידל" את אחיו לא להסכים לגט.  על פניו, זכותו של הגיס להביע דעתו, ובאחריות הגבר להחליט אם לתת גט או לא.  מתיחת עילת התביעה בנזיקין בגין "שידול", על פי מנחם הכהו, משתרעת על כל מי שמייעץ לגבר בדיני משפחה, וכפי הנראה, מעכשיו, אין מניעה לתבוע גם עורכי דין של הגרוש בגין "שידול" להתנגד לדרישה כזו או אחרת של בת הזוג.

עורכת הדין של האישה, גיתית נחליאל, העיזה לטעון כי הגיס היה רשלן כלפי הגרושה. זו טענה מחוצפת ומופרכת ממדרגה ראשונה.  רשלנות היא "חובת זהירות".  ממתי לגיס, או כל בן משפחה אחר יש חובת זהירות כלפי הגרושה?  איזה קשר יש בניהם שמחייב את הגיס חובה שלא להיות רשלן כלפי הגרושה?  למשעה אין שום חובת זהירות של אף בן משפחה כלפי הגרושה, וגיתית נחליאל ידעה את זה היטב, אלא אם כן נכשלה בבחינות בדיני נזיקין, ואז אפשר להבין את חוצפתה.

אבל בבית המשפט למשפחה, הבון טון הוא להמציא המצאות חדשות בשם האישה, כי הכול נסלח, ויש סיכוי רב (95%) שהשופט או השופטת יזרום עם העו"ד של האישה, כפי שקרה בסיפור ההזוי של מ'ט'.

מבחינה משפטית ניתן לציין שהתביעה הנזיקית נגד הגרוש נמחקה, כך שלא ניתן היה להמשיך בתביעת נזיקין על שידולו של מי שהתביעה נגדו נמחקה.  הגרוש שאובחן כחולה נפש ומונה לו אפוטרופוס, לא היה ניתן בכלל לשידול, הן כי הוא חולה נפש, והן כי רק האפוטרופוס יכול לפעול בשמו.  בנוסף, קשה לראות שהשידול לסירוב גט "נובע מהקשר שהיה ביניהם בתקופה שבה היו בני זוג", היות וגט מתבקש לאחר שנפרדו דרכי הזוג.  בנוסף, לא ניתן ליצור עוולות נזיקיות יש מאיין, בכלל, ולאור ה' סע' 3 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, בפרט.  רשימת העוולות מנויה בעיקרה בפק' הנזיקין, ולא ניתן להוסיף עליהן.  על עוולות אלו התווספו עוולות ספציפיות בחוקים מיוחדים כגון: חוק איסור לה"ע, חוק הגנת הפרטיות, חוק עוולות מסחריות ויש אומרים כי חוק איסור האזנת סתר כולל אף הוא עוולה נזיקית.  קשה לחשוב לגדרה של איזו עוולה נכנסת ה"הסתה" של אותו גיס.  הרי לכל היותר יעץ לאחיו, הביע דעה, אך לא מעבר.  עצה גם אם היא "רשלנית" איננה מהווה עוולה נזיקית אלא כלפי מי שהסתמך עליה.  היינו: הואיל ורק הבעל, כביכול, הסתמך על עצת אחיו, רק הבעל, אולי, אחראי ברשלנות.

אם כבר עסקינן בהמצאות חדשות, הרשו לנו לשאול, מדוע סירוב למתן גט מהווה בכלל עילה נזיקית?  הרי האישה התחתנה על פי דיני ההלכה, ונהנתה מכל ההטבות שמצמיחה חתונה דתית.  ידעה האישה שאם תחפוץ בגט, הגבר צריך לתת לה אותו מרצונו, פן הגט יחשב ל"גט מעושה".  מכאן שהייתה לה, עת נישאה, צפיות מסוימת שגט לא יינתן לה.  על כן אין לגברת להלין אלא על עצמה, שהרי אף אחד לא מנע ממנה שלא להתחתן בכלל, או לקפוץ לקפריסין, ויכלה לנקוט אמצעים שלא להיכנס בגדר ה"סכנה" של אי קבלת גט, למשל, לא להתחתן בכלל, או להתקשר עם גברת אחרת לצורך הקמת משק בית שאין בו סכנת סירוב גט .

נשאלת השאלה כיצד יכולים בני המשפחה המורחבת מצד הגבר, לרבות אלה שהתחתנו אזרחית, ואלה שקשרו קשרי ידועים בציבור, להגן על עצמם מתביעות של הגרושה, היום כאשר נפרצו כל החומות?  קשה להמליץ על משהו ספציפי אבל כדאי לנסות הוספת סעיף בהסכם ממון או הסכם נישואין לפיו אותה הוראה בחוק בתי המשפט למשפחה, סעיף 1(2), הסוללת את הדרך לגרושה לתבוע את מי שבא לה ממשפחת הגבר, לא תחול.  לחלופין, ניתן להביא מתנה סמלית לחתונה, ולציין על כרטיס הברכה:  "ברכות לבביות.  בקבלת מתנה זו, הינך מתחייבת ומסכימה כי הוראות סעיף 1(2) לחוק בתי המשפט למשפחה לא יחולו בין נותן מתנה זו והמקבלת".

לא נעלם מאיתנו שאותה עו"ד, גיתית נחליאל, נתבעה קודם לכן בגין רשלנות בניהול עיזבון (שושנה גולן נ' גיתית נחליאל, ת"ק י-מ 3482/09).  כמו כן לא נעלם מאיתנו שאין זו הפעם הראשונה שאותה גיתית רודפת אחרי בני המשפחה המורחבת של הגבר.  יש לה כבר ניסיון בתביעת סבים וסבתות (מטאט נ. יטמשט, תמ"ש 18064/04 י-מ, פיליפ מרקוס, 18/10/2009).

עולם ההזיות של מנחם הכהן מתועד באתר חשיפת השחיתויות השיפוטיות של חיים יטיב, [LINK] .  בשנת 2001 שופט זה העליב אישה, או שהיא נעלבה בלי שהוא העליב אותה, והדברים פורסמו.  סביר להניח שבשל העלבת אישה קיבל שיחת טלפון נעלמה "מלמעלה", ואמרו לו שאם לא יישר קו, כנראה יטופל.  בשנת 2009, חיים יטיב נפגש עם שופט זה, ולהלן הדיווח:  "הוא שופט טמפרמנטי וכוחני שמפעיל אימה על המתדיינים ועל עורכי הדין. כאשר הוא נעול נגד בעל דין אז חבל על הזמן של המעורבים הוא יעשה הכל אבל ממש הכל להפלות אותו לרע בהחלטותיו מבלי לברר לעומק את העובדות. הנ"ל מסובב את החוק כפי שנראה לו ומעוות את הדין באופן שערורייתי וסדרתי.  בדיון האחרון אצלו לפני כתשע חודשים, דיון אשר יזמתי כדי שיבטל החלטה שערורייתית שנתן במעמד צד אחד, השופט מנחם הכהן מנע ממני כלל להגיב לטענות הצד שכנגד והתחיל להקריא החלטה, בקשתי ממנו שיפסול את עצמו בטענה כי אין זה מתקבל על הדעת שבעל דין יוזמן לדיון ולא יוכל להגיב לטענות הצד שכנגד, הוא השיב לי ב-"סתום את הפה" ואיים עלי שאם לא אשתוק יוציא אותי מהאולם תוך שהוא קורא למשמר בית המשפט".  לנו זה נראה עדין מאוד, לעומת מה ששמענו על התנהגותה של רבקה מקייס או טובה סיון.

4 תגובות בנושא 8/2011 מנחם הכהן מסבך גיסים, סבתות, נכדות ודודות

  1. פינגבאק: משמרת מחאה לדורון ברזילי ב 6/6/2013 17:00 המארח רדיקליות הקר והלפרי ן קדרי בערב עיון "ילדי גירושין רפורמות וכלים" | טובת הילד

כתיבת תגובה