8/2012 גאולה לוין- מפצה נשים שלא רוצות להתגרש

Print Friendly, PDF & Email

בזמן האחרון נאספות עדויות רבות על כך ששופטת משפחה בשם גאולה לוין מבאר שבע פוסקת לרעת גברים.  לאחרונה נתנה פסק דין המעורר שאלות חשובות בנושא היחסים בין גבר לאישה, הנישואין והגירושין.  זוהי קריאה מזווית גברית בשולי תמ"ש 11780-09 פלונית נ' פלוני (ענייני משפחה – באר שבע, גאולה לוין) 22/06/2012.  בפסק דין זה פסקה גאולה לוין פיצויים לאישה על כך שבעלה רצה להתגרש ממנה בעל כורחה בגין "פגיעה באוטונומיה והחופש לממש העדפות.  הצביעות היא בכך שבמקביל אף גבר לא יכול לטעון שאינו מוכן לתת גט כי הוא רוצה להישאר נשוי והגט יפגע בחופש שלו "לממש העדפות".  גבר שדורשים ממנו לתת גט יכול להשתמש בפסיקה של גאולה לוין ולטעון שמגיע לו 85,000 ש"ח בגין פגיעה באוטונומיה וחופש העדפה להישאר נשוי.  זאת, על פי גאולה לוין, שקבעה כי אישה שמחייבים אותה להתגרש בניגוד לרצונה להישאר נשואה, פוגעים בזכותה להישאר נשואה, והפיצוי בגין נזק זה הוא 85,000 ש"ח.

מדובר במוסלמי שהתגרש מאשתו.  האישה טענה שלא רצתה להתגרש ורצתה פיצויים בגין גירושין בעל כורחה.  השופטת גאולה לוין פסקה לה 85,000 ₪ פיצויים תוך שימוש בתיאוריית האוטונומיה הנשית.  פסק דין זה מעורר תהיות.  האם גם גבר שאינו רוצה להתגרש ומסרב לתת גט יכול לטעון לפיצויים על חשבון פגיעה באוטונומיה גברית?

נצא מתוך נקודת הנחה שהאקסיומה הפמיניסטית היא קידוש הגירושין כערך עליון.  לטענתן, ככל שיותר נשים מתגרשות, כך ניתן להעביר יותר כסף מהגברים אל הנשים, וכך יכבשו הנשים יעדי מפתח במוסדות המדינה וימוטטו את "ההגמוניה הגברית".  באוניברסיטת ת"א, דפנה הקר, שגם יושבת בוועדות של משרד המשפטים כגון ועדת שניט, אפילו כתבה שנישואין זה מוסד מדכא, ושנשים סובלות בנישואין כי הן אינן מפתחות את הפוטנציאל הטמון בהן.  נניח שהשופטת גאולה לוין היא פמיניסטית.  לכאורה הייתה השופטת צריכה לברך את אותה מוסלמית על שבעלה גאל אותה מיסורי הנישואין.  כעת, לכאורה, המוסלמית יכולה לצאת ולכבוש את העולם, ולפתח את הפוטנציאל הטמון בה.  לכאורה גאולה לוין הייתה צריכה לשאול את המוסלמית "על מה את מלינה בכלל?  יש הרבה נשים עגונות שרק כמהות להשתחרר מכבלי הנישואין!"  אלא שאצל גאולה לוין העולם הפוך, והכללים ברורים.  יש לתת לנשים כל מה שהן רוצות ולא משנה מה הן טוענות.  אז אם באה אחת ורוצה פיצויים על שאינה מקבלת גט, גאולה דואגת לה לפיצויים, ואם באה אישה אחרת ומתלוננת על ההיפך, גם אז גאולה לוין תדאג לה.  לא משנה שעל הדרך, נאלצת גאולה לוין לכתוב פסק דין הזוי במיוחד.

גאולה לוין:  מראית עין של פסק דין ללא משפט וללא הוכחות

קראנו את פסק הדין של גאולה לוין בעניין המוסלמית, והשתכנעו כי מדובר במראית עין של פסק דין.  גיבובי המילים שהכבירה הסתירו את העובדה שהשופטת בכלל לא קיימה משפט.  פסק הדין ניתן על סמך החומר בתיק.  זהו תרגיל שיפוטי נבזה ביותר לתת פסק דין שלא מתבסס על שמיעת עדים וחקירה נגדית שלהם.  הדברים עומדים בסתירה לפסק דין אחר של גאולה לוין בעניין חטיפת ילדים ממרבייה בספרד.  שם, האבא שאשתו חטפה שני ילדים ארצה, היה זכאי על פי אמנת האג להעיד דרך וידאו ממקום מושבו.  על מנת להכביד עליו ולהטיל עליו הוצאות כבדות, לוין פסקה שעל האבא להגיע ארצה להיחקר בנוכחותה כי התרשמותה האישית מהעדות היא מכרעת לפסק הדין.  לא עזר לגבר שהוא טען כי בבואו ארצה האישה תוציא נגדו צו עיכוב יציאה, וגם תגרום למאסרו.  לוין אמרה לו באכזריות, שעליו להגיע לארץ, או שלא יראה את ילדיו לעולם, ושידאג להצטייד היטב לקראת המאסר הצפוי.  הוא אכן הגיע ובית הדין הרבני הוציא נגדו צו מעצר במעמד צד אחד.  הנה כאשר חקירת עדים מועילה לגבר (במקרה של המוסלמית), לוין מוותרת עליה, וכאשר אפשר להשתמש בחקירה כדי להזיק לגבר (מקרה האבא מספרד) אז ודאי וודאי שלוין מתעקשת על שמיעת הוכחות.

גאולה לוין מייצרת מחדל דיוני על מנת לרסק את הגבר

בכך לא תמו התרגילים.  מקריאת פסק הדין של הגבר המוסלמי, נראה שלוין הכריזה על "מחדל דיוני" ופשוט מחקה לגבר את תצהיר העדות הראשית.  " עקב מחדליו הדיונים של הנתבע, בהחלטתי מיום 22.3.2011 קבעתי כי יש להוציא מתיק בית המשפט את תצהירי העדות הראשית של הנתבע".  כך למעשה כל ההגנות של הגבר נעלמו ונסללה הדרך ללוין להעניק לאישה את מבוקשה.  אין זו הפעם הראשונה שהגברת לוין מוחקת לגברים את עדותם, וגם אין היא היחידה שעושה זאת.  זהו תרגיל נפוץ בבתי המשפט למשפחה, כאשר שופטות מייצרות הכבדה פרוצדוראלית בכוונה תחילה מתוך מזימה למחוק את תצהירי הגבר.  כך למשל עשתה השופטת לוין גם לאבא מספרד בתיק המזונות.  למוד לקח הוא לא הגיע בשנית ארצה, ולוין פסקה לאשתו כל מה שרצתה.

היש כזה דבר "כפיית גירושין על אישה בעל כורחה"?

ומכאן לשאלות שמעורר פסק הדין בתחום המגדר.  אמרנו כבר שבדרך כלל, פמיניסטיות מהללות את זכות האישה להתגרש ואף מטילות קנסות כבדים על "עיגונה" של אישה.  והנה באה בדואית שלא רוצה להתגרש, בניגוד לכל "כללי הפמיניזם".  בין השיטין אנו מבינים מדוע הגבר חפץ בגירושין.  האישה הגישה עליו תלונות שווא במשטרה, גרמה למאסרו, גנבה לו כסף מהבית (30,000 ₪, שזה שישה משכורות חודשיות וזהב), ואפילו סירבה לאפשר לו לראות את הילדים.  נו?  אז מי רוצה להישאר נשוי לאישה כזאת?  ומדוע שאותה אישה תרצה להישאר נשואה לגבר שהיא מתלוננת עליו שהוא אלים?  לא בבית סיפרה של גאולה לוין.  לפתע מוסד הנישואין הופך קדוש, אלא שכל מה שהשופטת כותבת בשבח הנישואין, הוא יפה אך ורק לנשים בלבד.  ראו את המרגליות של גאולה:

"כפיית הגירושין מהווה פגיעה באוטונומיה של הרצון החופשי של האישה. היא פוגעת בחופש הבחירה וחופש הפעולה שלה כיצור חופשי. היא מפקיעה ממנה את הזכות לטוות את סיפור חייה ולממש את העדפותיה. ואין המדובר בזכות הבחירה בעניין של מה בכך. התרת קשר נישואין ופירוק התא המשפחתי הוא עניין גורלי. הוא מעצב את מציאות חייו של האדם ומציאות החיים של ילדיו.

ויודגש. הפגיעה אינה נעוצה באיבוד מעמדה של האישה כאישה נשואה והפסד זכויות ממוניות כאישה נשואה. הפגיעה נעוצה בראש וראשונה בכך ששינוי הסטאטוס האישי נכפה על האישה, מבלי שהתאפשר לה לקחת חלק במהלך המעצב את חייה. הדרת האישה מאקט הגירושין – הגם שהוא מתאפשר על פי הדין הדתי של הצדדים – מהווה פגיעה בכבודה של האישה. לעניין זה אין הבדל בין כפיית גירושין לבין כפיית נישואין. אישה המובאת בברית הנישואין בעל כורכה, גם האוטונומיה שלה נפגעת באופן אנוש. פגיעה מסוג זה מזכה בפיצוי, אפילו לא נכרך לה נזק ממוני בגין שינוי הסטאטוס האישי. הוא הדין כאשר נשללת מהאישה יכולת הבחירה ביחס להמשך הנישואין ושלמות התא המשפחתי. מלוא הבחירה נתונה בידי בעלה. דבר זה מהווה פגיעה קשה בכבודה כאדם. אדם המגלה שלהעדפותיו ולמאווייו לא ניתן משקל בעוד שבן זוגו זוכה לממש את העדפותיו, הוא אדם שכבודו נרמס.

עכשיו תארו לעצמכם גבר שאשתו רוצה להתגרש והוא איננו מעוניו בכך.  האם ניתן לבוא ולצטט את השופטת גאולה לוין בבית דין רבני או בבית המשפט למשפחה?  האם באמת גבר יכול לטעון שכבודו נרמס כשאשתו רוצה גט?  ומה עם האוטונומיה של הגבר?  ומה עם הזכות "לטוות את סיפור חייו" של הגבר ו"לממש את העדפותיו של הגבר"?  המילים האלו שנכתבו הם פשוט צביעות משפטית.  הרי אם הדברים שנכתבים על ידי שופטת בישראל נכונים רק לנשים, ואינם נכונים לגברים, הרי שזו הפלייה.  ושוב אנו נאלצים לחזור על הדברים:  מדובר באישה שמיררה לגבר חייו בתלונות, גנבה כסף ולא מאפשרת לו קשר עם הילדים.  אז מדוע שתרצה להישאר נשואה?  איך אפשר להגדיר אותה "מגורשת בעל כורחה"?

נזקים מופרכים ומצחיקים, אבל גאולה לוין משמשת "תוכנית כבקשתך" לנשים

וכעת לעניין הנזק:

"התובעת עותרת לפיצוי בסך של 180,000 ₪, בגין נזקים במישור הרכושי, הרגשי, הנפשי והפגיעה במעמדה מאישה נשואה לאישה גרושה, היא שבמעמד נחות בעדה הבדואית. התובעת טוענת כי איבדה למעשה את סיכוייה להינשא, במיוחד במגזר הבדואי אליו היא משתייכת. היא נהפכה לאישה התלויה בחסדי הוריה, אישה חסרת ביטחון ומוגבלת מאוד. מעשיו של הנתבע הביאו, לטענתה, גם להפסד תמיכה כלכלית שקיבלה מהנתבע, ולגירושה מביתה. הפיצוי שדורשת התובעת מורכב מהפסד מזונות מהנתבע בסך 30,000 ₪; פיצויים בגין כאב וסבל, צער, בושה וכיוצב' בסך של 100,000 ₪; ופיצוי בגין הפסד תמיכה כלכלית מהנתבע והפסד מקום מגורים בסך של 50,000 ₪".

בתדהמה אנו קוראים שהאישה מבקשת פיצוי על "הפסד תמיכה כלכלית מהנתבע והפסד מקום מגורים".  מי בכלל שמע על הפסדים שכאלה בעולמנו האולטרה פמיניסטי?  האם לוין מודה כאן שכל קיומה של אישה תלוי בתמיכה הכלכלית של בעלה, ובמקום המגורים שהגבר נותן לה?  האם הגבר לא אמור לקבל משהו בתמורה לתמיכה ולמגורים?  על מה בדיוק האישה צריכה לקבל תמיכה כלכלית ומגורים?  על זה שהיא מפיגה לו את השעמום?  או שמגיע לאישה פרס על תלונות השווא במשטרה והניתוק מהילדים?  מה עם כל פוטנציאל המימוש העצמי אשר דפנה הקר וציפי חוטובלי מהללות ומשבחות, אשר, לכאורה, רק הולך ומשתפר כאשר האישה זורקת את בעלה?  יש פה מגמתיות של איפה ואיפה.  כשנוח להן הפמיניסטיות הן נשות העתיד, הכוח והמנוע של כלכלת ישראל וביטחונה.  כשלא נוח להן, הן מסכנות שהאוטונומיה שלהן נפגעה כי איבדו את התמיכה הכלכלית והמגורים אצל הבעל לשעבר.

אוטונומיה לנשים, ומה עם האוטונומיה של הגבר?

 לא נעלמו מעיננו דברי ההילולים על האוטונומיה של הנשים הנפגעת מגירושין שהן לא רוצות.  האם גבר שמתנגד לגט יכול להשתמש בפסק דין זה?  ראו ציטוט:

עיקרון האוטונומיה מיוסד על ההכרה בקיומה של יכולת בחירה חופשית, בכושרו של אדם לטוות את סיפור חייו על-פי השקפותיו ואמונתו, בכוחו להכריע בין חלופות על-פי העדפותיו, ובאפשרותו להביא הכרעה זו לכלל מימוש" (שם, פסקאות 1 – 2 לפסק דינו של השופט א' א' לוי)  בפרשה אחרת עמד הנשיא א' ברק הזיקה שבין חיי המשפחה לבין כבוד האדם. הוא הדגיש כי זכותו של אדם לעצב את חיי המשפחה שלו מהווה מרכיב יסודי ביותר של כבוד האדם. אביא מדבריו:  "אחד המרכיבים היסודיים ביותר של כבוד האדם הוא כוחו של האדם לעצב את חיי המשפחה שלו על פי האוטונומיה של רצונו החופשי, ולגדל במסגרתו את ילדיו, תוך חיים משותפים של מרכיבי התא המשפחתי. התא המשפחתי הוא ביטוי מובהק למימושו העצמי של האדם.  קשריו המשפחתיים של האדם הם במידה רבה טעם חייו (ראו Roberts v. United States Jaycees, 469 U.S. 609, 618-619 (1984. מעטות הן ההחלטות המעצבות את חייו של אדם ומשפיעות עליהן כהחלטה עם מי יקשור את גורלו ועם מי יקים את משפחתו" ((בג"צ 7052/03 עדאלה-המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל העותרים נ' שר הפנים, פסקה 32 לפסק דינו של הנשיא ברק.

הציטוטים הללו יכולים לשמש הגנה קלאסית לכל גבר המתבקש לתת גט.  אין צורך לנמק או להסביר.  מספיק לצטט את ציטוטי "הפגיעה באוטונומיה", ולטעון שהאוטונומיה חלה גם על גברים.  מה יעשו הרבנים אם גבר יצטטו להם את גאולה לוין?  מישהו שם בהנהלת בתי המשפט חייב להעביר את השופטת הזו לבית משפט אחר.

כתיבת תגובה