התאבדויות

Print Friendly, PDF & Email

[התאבדויות גרושים]

משרד הבריאות דו"ח התאבדויות בישראל 2007   (פורסם ב 4/2010) בנובמבר 2011 התקיים דיון באו"ם בו טענו האבות הגרושים שבקווים כללים יש 400 מקרי התאבדות בשנה, מהן חצי, 200 אבות גרושים בשנה, על פי נתוני משרד הבריאות. נתיגי משרד המשפטים שהופיעו שם הודו ב 150 אבות גרושים או בהליכי גירושין ולא 200.  מתברר שבשנת 2000 אכן היו 400 מקרי גירושין בכלל המדינה, אבל המספר ירד ל 300+.

ראו את דו"ח משרד הבריאות לשנת 2000:

  ואת הדו"ח ל 2010:

גם כאן נדרש פיענוח נתונים היות ואין הצגת מספרים אבסולטיים, ומציגים לנו שיעורים ל 100,000 על פי תקינה אירופית. נתוני משרד הבריאות עצמם אינם אמינים לגבי היקף התופעה.  ברור לחלוטין שהתוצאות חלקיות, ואינן תיעוד סטטיסטי רגיל.  על כל פנים:  משרד הבריאות סופר רק את מי שקיבל "גט" כגבר גרוש.  המספרים האמיתיים צריכים לכלול:  את מי שנמצא בהליך גירושין ועדיין לא התגרש, את מי שמסווג כנשוי, אבל אישתו פתחה נגדו תלונת אלמ"ב, ואת כל מי מסווג כרווק, אבל הוא ביחסים עם אישה שהתלוננה עליו, או שהוא ביחסים עם גנבת זרע, או ביחסים עם ידועה בציבור ויש לו תיק פתוח בבית המשפט למשפחה או בהוצל"פ.   לשם כך יש להצליב נתונים עם הסיבה למוות ומקום ההתאבדות:  בתי מעצר הם סימן להתאבדות בגלל תלונת שווא.  הומלסים למשל, הם כאלה שהוצא עליהם צו הרחקה ואין להם לאן ללכת.

לכן על הועדה הבינמשרדית למניעת התאבדות לשאוף למדידה מלאה של קרבנות שמתו על מזבח הפמיניזם.  ב 2000  מתוך 400 מתאבדים, 300 הם גברים (75%), מהם 200 גרושים.  ב 2010 מתוך 300 מתאבדים, 225 הם גברים מהם 150 גרושים.  לגבי נתוני 2000, אם 100 נשים מתאבדות מסיבות שאינן הליכי גירושין, ועוד 100 גברים מתאבדים מסיבות שאינן הליכי גירושין, הרי שה 200 הנותרים מתאבדים ללא סיבה ידועה, ואלה קורבנות האלמ"ב.  חלק מהנתונים ניתן להשיג מההוצאה לפועל:  כמה תיקי מזונות נסגרים בגלל מוות בטרם עת, ומהנהלת בתי המשפט, כמה תיקי משפחה נסגרים בגלל מות הגבר. כמו כן, מבזקי חדשות מהעיתון בהם מתוארים נסיבות המקרה, וכמובן מהמשטרה.

מתוך דו"ח 2000:

מתוך דו"ח 2010:

להלן תקציר הפרוטוקול בוועדת האו"ם לזכויות כלכליות וסוציאליות בנובמבר 2011:

ולגבי המצב בחו"ל:

Suicide Rate Greater Among Divorced Men, Research Finds

 

 

כתיבת תגובה