כמה תיקי גירושין בשנה?

Print Friendly, PDF & Email

כמה תיקי גירושין נפתחים בשנה בארץ?

בשנת 2010 היו 13,042 מקרי גירושין, מהם 10,468 בקרב יהודים. 80% ממקרי הגירושין בקרב יהודים.  20% בקרב לא יהודים.

ראו טבלת הלשכה המרכזית לססטיסטיקה:  נישואין, גירושין, לידות חי, פטירות, ריבוי טבעי, פטירות תינוקות ולידות לשנת 2012, www.cbs.gov.il/shnaton63/st03_01.pdf