הדרכה לאבא הגרוש

Print Friendly, PDF & Email

הסכם התחייבות בין הורה לא משמורן לשרותי הרווחה

בדר"כ ביהמ"ש יפסוק משמורת זמנית לאישה, והגבר ישלח לזרועות שירותי הרווחה.  בית המשפט יזמין תסקיר, ולאחר המתנה של מספר חודשים (7-8) תיצור פקידת הסעד קשר עם הגבר ותתחיל לרדת לחייו.  לאחר התסקיר בד"כ תוסמך אותה פק"ס לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, סעיפים 19 ו 68, לתאם את הביקורים, אולם הסמכה כזו צופנת בחובה סכנות רבות לגבר, ובמיוחד סכנת הניתוקים מהילד/ים.  הגבר מאבד את עצמאותו, ופקידת הסעד נהיפכת קצינת המבחן הפרטית שלו.  פקידת הסעד משתלטת על חיי הגבר ואומרת לו מה לעשות, ואף מאיימת עליו בניתוק מהילד/ים.  לפיכך חובר הסכם ההתחייבות שאותו על הגבר להציג לבית המשפט ולדרוש כי פקידת הסעד תחתום עליו. על הגבר להבהיר מראש שפקידת הסעד איננה יכולה לעשות מה שהיא רוצה, והפרת חובת האמונים של פקידת הסעד תגרור תביעה בגין הפרת חוזה.  אם פקידת הסעד תסרב לחתום, דע לך שפקידת סעד זו זוממת משהו לא טוב נגדך.