החלפת משמורת עקב ניכור הורי

Print Friendly, PDF & Email

בעבר הרחוק כאשר חזקת הגיל הרך שלטה בכיפה ללא עוררין, לא היה נהוג להחליף משמורת מהאם לאב, כאשר האם המשמורנית נוקטת בסרבנות קשר וניכור הורי.  בתי משפט מסוימים אף נהגו לשלוח ילדים למרכז חירום לצורך "טיפול" בילדים, עד שיתרצו לחזור לאימא, ובלבד שלא תועבר המשמורת לאב. כיום השתנו הדברים. אם האימא סרבנית קשר הגורמת לניכור הורי, יש להוציא את הילדים ממשמורתה.  העתיקו את כל המידע בעמוד זה, והגישו בקשה מיידית להחלפת המשמורת אליכם.  כך עושים בחו"ל, וכך צריך להיעשות בישראל.

כאשר הורה משמורנית גורמת לניכור הורי באופן כרוני, יש לנתק אותה מהילדים, ולהעביר את המשמורת אל הלא-משמורן.  המציאות המשפטית בישראל בתהליכי שינוי.  דו"ח שניט בגרסתו הראשונה יצא לאור לפני 3 שנים (2008).  הדו"ח הסופי אומץ ע"י שר המשפטים (19/1/2012).  חזקת הגיל הרך עתידה להתבטל בקרוב.  כבר כיום מתבטאת פקידת הסעד הראשית, סימונה שטיינמץ בזכות משמורת משותפת גם ללא שיתוף פעולה או הידברות, וכך גם נפסק באחד מפסקי הדין של כב' הש' אסף זגורי.  בפומבי שופטים מתבטאים נגד חזקת הגיל הרך (כב' השופטת מיכל ברנט ויהורם שקד, כנס ועד מחוז ת"א 14/12/2011). גם חני שירה כתבה פסק דין בעד משמורת משותפת והבהירה שאצלה חזקת הגיל הרך הסתיימה.   מכאן שנקודת המוצא היא ששני הורים שווים זה לזה בזכותם להורות, כמו בחו"ל.   נשאלת השאלה מה הסעדים למי שמחזיקה את המשמורת מכוח ההלכות הישנות, אולם היא מועלת באמון שניתן בה, בהיותה סרבנית קשר כרונית, בלתי נלאית, אשר מייצרת חדשות לבקרים סכסוך חדש בכל פעם שמתואם ביקור.

התרופה הראויה כפי שמיישמים אותה בתי המשפט בחו"ל היא החלפת משמורת, וזו גם המלצת בעלי המקצוע בחו"ל.  המומחים בחו"ל מרוחקים מהשפעות חזקת הגיל הרך בלפחות שני עשורים.  בקליפורניה הנהיגו משמורת משותפת ב 1980.  רוב הספרות המקצועית בנושא בוחנת הן את הילד והן את ההורה הגורם ניכור הורי, ראו Richard A. Gardner, S. Richard Sauber, "The International Handbook of Parental Alienation Syndrome: Conceptual ,Clinical  and Legal Considerations". (פורסם 7/2006).

על פי גארדנר במאמר הפתיחה לספר, הן כאשר בוחנים את ההורה המנכר ואת הקטין המנוכר להורה הלא משמורן, בשני המקרים ישנם שלושה מדרגים של חומרה: ניכור הורי קל בינוני וחמור.  במקרה של ניכור הורי חמור מצד ההורה המשמורן, החלפת המשמורת היא הצעד האחרון בשרשרת תגובות טיפוליות שיש לנקוט.

המלומד הישראלי דניאל גוטליב, בספרו של גארדנר, "סינדרום הניכור ההורי:  פרספקטיבה ישראלית, רשמים והמלצות", בעמ' 90-107, מציע התערבות אינטנסיבית של בית המשפט כגון קביעת דיונים לביקורת כל שבועיים, וזאת מתוך הנחה שעצם הצורך לדווח ישירות לבית המשפט ובתכיפות אינטנסיבית ידרבן את ההורה המשמורן הנוקט בניכור הורי, להקפיד על קיום הסדרי הראייה בד בבד עם טיפולים תרפיים, כאשר הוא מצווה מבית המשפט עצמו להיות תקיף עם ההורה המנכר שאחרת אותו הורה לא יראה את האור מיוזמתו.  הורה משמורן הנוקט בניכור הורי איננו "רואה את האור" מעצמו בשל בעיות פתולוגיות קשות, ועל כן מניסיונו של גוטליב, רק התערבות ופיקוח אינטנסיבי של בית המשפט עצמו, אולי, לאחר הרבה עבודה קשה ומאומצת תגרום להורבה המנכר לשנות מדרכו.  על פי גוטליב, ברוב המקרים מדובר במשחקים של כוח וכאשר ההורה המנכר מזהה חולשה בבית המשפט, אשר מגלה סלחנות ואורך רוח, ואיננו מפעיל את כוחותיו השיפוטיים, מכאן שואב ההורה המנכר כוחות להמשיך במעשיו.

המלומד ריצ'ארד אוסטין מציע חבילה טיפולית של חמישה שלבים לאחר אבחון מקצועי של סימפטומים לניכור הורי, לרבות מתן צווים, פסילת שמיעתו של הקטין בהיותו מושפע מהניכור ההורי מינוי מתאם חיצוני, הטלת סנקציות כספיות, אזהרה בטרם העברת המשמורת, לרבות אזהרת מאסר, והשלב החמישי הוא החלפת משמורת.  על פי מאמרו, בניסיונו בהופעותיו בבתי המשפט, הוא מסביר כי בשלב האקוטי, טיפולים ותרפיה לא יעזרו לפתרון בעיית הניכור ההורי, אלא אם יסכים בית המשפט לגלות מעורבות אינטנסיבית ביותר ושימוש בסנקציות חריפות ביותר.  עדיין, אוסטין קובע כי הממצאים מראים כי מי שעלה על דרך הניכור ההורי איננו יכול לחדול ממנה גם לאחר תרפיה.  התרפיה היא איטית מתישה וארוכת טווח (ראה בעמ' 63).

גם אלו אשר מאמינים בכוחה של תרפיה מזהירים מראש כי במקרה של פתולוגיה הורית חמורה או ניכור הורי חמור של הילד, אין טעם בתרפיה כי היא לא תעזור.  תרפיה במקרים אלו בנויה על הרבה עבודה לשחזור זיכרונות נעימים מהעבר, הסתגלות של הקטין להורה המנוכר, והכנסה לחיים זה לחיי זה של תחביבים, העדפות וחוויות, לרבות טקטיקות פיוס למיניהן. ראו, קארטרייט בעמ' 286.

המלומד גרדנר הציע כי ברגע שאובחן ניכור הורי חמור, אין טעם לחכות, ויש להעביר את המשמורת להורה האחר הלא משמורן, ולנתק את ההורה שגרם ניכור הורי.  אחרים מציעים החלפת משמורת רק אחרי הכפלת זמן ההורות להורה הנפגע, הלא משמורן. במאמר של ריצארד ווארשק, בעמ' 362 מתואר מחקר של שני חוקרים, קלוואר וריבלין, אשר לאחר מחקר ב 700 ילדים במקרים בהם בית המשפט איים בהחלפת משמורת, והגדיל באופן משמעותי את זמן ההורות (בחצי מהמקרים נגד רצונם של הילדים), נמצא שב 90% מהמקרים הושגו תוצאות טובות של חידוש הקשר, ייצובו באופן משמעותי והקטנה משמעותית של ההפרעות לקשר וסרבנות הקשר.

על פי גארדנר במאמר הפתיח לספרו, עמ' 9, הקריטריונים לדיאגנוזה של גרם ניכור הורי על ידי מבוגר משמורן:  קיום פסיכופתולוגיה לפני הפרידה (הפרעה פסיכוטית, הזיות פרנויה בורדרליין, הפרעה נרקיסיסטית, או הפרעה אנטי סוציאלית), תכיפות של התערבות במחשבות של הילדים, תכנות הדרך בה הילדים מדברים, תכיפות תרגילי נטרול ההורה האחר (למשל, ביטול ביקורים, מניעת טלפון, מניעת מידי ממוסדות הלימוד או קופת חולים, תכיפות תלונות למשטרה או שירותי הרווחה, עודף התדיינויות, אפיזודות של היסטריה (למשל, התפרצויות רגשיות, תגובות מוגזמות, עודף דרמה, דמיון סכנה כשאין סכנה, משיכת תשומת לב, שיקול דעת לקוי, הצגה של קורבנות, וגוזמאות במסמכים משפטיים), תכיפות הפרות של צווי בית משפט, (למשל, הסתמכות על עיכובים במתן החלטות או עיכובים ביומן בית המשפט, סלחנות בית המשפט העדר דרישה לערובה העדר קנסות, העדר תקופת מבחן),  הצלחה "לעבוד על המערכת" כדי לתכנת את הילדים, והסיכון להעצמת הניכור.  286

פסקי דין בהם מוענקת המשמרת לאבא בחו"ל קיימים לרוב.  להלן יובאו דוגמאות להחלפת משמורת כתוצאה מניכור הורי בארה"ב ובקנדה.  יצויין כי בהרבה מקרים קבעו בתי המשפט כי אין צורך בעדות מומחה בעל רקע בפסיכופתולוגיה של ניכור הורי, ודי בממצאים עובדתיים המעידים על כך כי המעשים מהווים ניכור הורי או אי ציות לצווי בית המשפט.

Linder v. Johnson, 2006 Ark.App.LEXIS 780, Ark.App.Nov.29, 2006, בארקנסו האב הלא משמורן התלונן כי האם מרעילה את מחשבות הילדים נגדו.  מטעם האב העיד פסיכולוג שקבע כי מדובר בניכור הורי.  מטעם האם העיד מומחה שטען כי אין מדובר בסינדרום דיאגנוסטי מוכר.  בית המשפט העביר את המשמורת לאב לאור מעשים מובהקים של ניכור הורי.  בערעור נקבע כי החלפת המשמורת מוצדקת לאור הממצאים העובדתיים.

Hanna v. Hanna, 2010 Ark.App.LEXIS 72, Ark.Ct.App.Jan.20, 2010  , בארקנסו, בית המשפט קבע כי האם המשמורנית ניסתה לטפול על האב תלונת שווא בגין התעללות מינית נגד ההורה הלא משמורן, ומעשה כזה מהווה ניכור הורי המצדיק החלפת משמורת מהאם לאב.  פסק הדין אושר בערעור.

(In re John W., 41 Cal.App.4th 961, 48 Cal Rptr.2d 899 (Cal.App. 1996  , בקליפורניה, האם טפלה על האב תלונה של התעללות בקטין.  המומחה מצא כי לא התרחשה התעללות ושהאם עודדה את הקטין לתת הצהרות מהן משתמעת התעללות.  לפיכך נדחו טענות האם ונקבעה המשמורת על פי טובת הקטין.

( In re Marriage of Hatton, 160 P.3d 326 (Colo.Ct.App.March 8, 2007  , במקרה זה מינה בית ההמשפט מתאם זמני הורות.  המתאם דיווח לבית המשפט כי הילדים משתפים פעולה עם האם במלחמה נגד האבא, ואין הם אמינים בשל טענות שווא נגד אביהם.  לפיכך המליץ המתאם לתת לאב את כל זמן ההורות, ואפס זמן הורות לאם, ללא קשר כלשהו.  בערעור, ציטט בית המשפט מחקר מקולורדו לפיו ניכור הורי מתרחש בלפחות 20% מסכסוכי משמורת (קופצקי 1998) והגיעה העת למגר את התופעה.

Ruggeiero v. Ruggiero, 819 A.2d 864, Conn.App.2003  בקונטיקט, בית המשפט הבחין בין סינדרום הניכור ההורי, כהפרעה פסיכיאטרית, לבין ממצאים עובדתיים שלך ניכור הורי, המצדיקים התערבות בית המשפט.

Krukiel v. Krukiel, 2007 Conn.Super.LEXIS 166 ,Conn.Super.Ct.Jan18,2007   בקונטיקט, בית המשפט החליף את המשמורת מהאמא לאבא לאחר שפסיכיאטר העיד כי האמא המשמורנית ניכרה את הילדים מאביהם, תופעה שהתבטאה באנטגוניזם ויחס שלילי כלפי האב המנוכר.  האם התגוננה בטענה שניכור הורי איננו דיאגנוזה מוכרת, אולם בית המשפט דחה טענות אלה וקבע כי הפסיכיאטר יכול להעיד על מצב עובדתי של ניכור הורי, להבדיל ממסקנה מקצועית על קיום סינדרום של ניכור הורי.  המשמורת הועברה לאבא.

 White v. Kimrey, 847 So.2d 157 ,La.App.2003  בלואיזיאנה האם טפלה על האב טענות של התעללות מינית.  מומחה מטעם האב העיד על ניכור הורי.  בית המשפט לערעורים קבע כי שמשמורת המשפטית תהיה משותפת, אבל המשמורת הפיסית תועבר לאבא.

 Chee v. State, 2008 YS.Dist.LEXIS ,E.D.Mich.Sept.8, 2008  במישיגן אימא משמורנית איבדה את המשמורת לטובת האב שגר בהאוואי לאחר שפסיכולוג ילדים העיד כי האם מתנהגת בניכור הורי.  האם תבעה את הפסיכיאטר ואחרים בטענה שניכור הורי הוא "מדע זבל".  תביעתה נמחקה.

 Ellis v. Ellis, 952 So.2d 982, ,Miss.App.2006  במיסיסיפי, האבא טען נגד אם משמורנית שהיא מחבלת בהסדרי הראייה, וגורמת לניכור הורי בינו לבין הקטין.  פסיכולוג מטעם האם העיד שהניכור ההורי הוא תוצאה של מעשי האב, ופסיכולוג מטעם האב העיד שהניכור הוא תוצאה של "תיכנות הילדים" על ידי האם.  על בסיס טובת הילד, בית המשפט העביר את המשמורת לאבא.

 Weisgarber v. Weisgarber, 2009 Ohio App.LEXIS 4 ,Ohio Ct.App.Jan. 5, 2009 באוהיו, אמא הגישה בקשה לבטל את הסדרי הראייה לאבא בטענה שההסדרים מפחידים את הילדים, ושהאבא חושף את הילדים לסכנה כי הדוד הוא איש מסוכן.  בתגובה דרש האב החלפת משמורת.  פסיכולג קבע כי שבעה מתוך שמונה אינדיקטורים לניכור הורי מתקיימים והמשמורת הוחלפה מהאם לאב.

 Horning v. Wolf, 2006 Ohio App.LEXIS 6345 ,Ohio Ct.App.Dec.4, 2006 , כאן נתבקש פסיכולוג ע"י בית המשפט לאבחן ניכור הורי לילד.  הפסיכיאטר קבע שאין בדעת האם לעודד כל קשר בין הילד ואביו אלא אם כן יכפה עליה בית המשפט.  בית המשפט העביר את המשמורת לאבא.

Curie v. Curie, 2006 Ohio App.LEXIS, Ohio Ct.App.Nov.17, 2006  באוהיו האב טען כי האם מחבלת בהסדרי ראייה.  פסיכולוג העיד כי ישנן ראיות לניכור הורי.  בית המשפט העביר את הילדים למרכז חירום עד לאבחון מקצועי.  המאבחן במרכז החירום הודיע לבית המשפט כי "בתיק זה קיימים כל הסימפטומים לניכור הורי", והילדים הועברו למשמורת האב.

 (Fischer v. Fischer, 584 N.W.2d 233, (Wis.App.1998  בויסקונסין, המומחה בתיק זה העיד כי האם חתרה לחבל ביחסי הילד עם אביו, והומלץ כי הילד יעבור לאביו אם תחול הסלמה במצב הניכור ההורי.  המשמורת הועברה לאבא.

 A.G.L. v. K.B.D., 2009 CanLII 943 (ON SC), 2009 CanLII 943, 93 O.R. (3d) 409; [2009] O.J. No. 180; 2009 Cars­well­Ont 188 (Ont. S.C.)  בקנדה, רופאה לכפות רגליים איבדה משמורת על שלושת ילדיה בגילאי 9, 11 ו 14 לטובת הבעל לאחר עשר שנות ניכור הורי, כאשר בית המשפט ציווה עליה גם לממן את הטסת הילדים לסדנה מיוחדת בארה"ב לאיחוד הקשר עם האב, ונאסר עליה כח מגע עם הילדים’ עד שהאב ישקם את יחסיו עם הילדים שעברו לחזקתו.  בית המשפט מצא שקריאה מופרזת למשטרה, ובנוכחות הילדים, והתחמקויות מקיום הסדרי ראייה מהוות ניצול לרעה של המשמורת שהופקדה בידיה והתעללות בילדים.  כעבור מספר חודשים הוטל על האישה הסוררת לשלם הוצאות בסך$251,641.  בפסק דין זה בפסקאות 85-92 מפרט מהם תמרורי האזהרה לניכור הורי על פיהם בתי המשפט באונטריו פועלים

דןגמא לבקשה להחלפת משמורת עקב ניכור הורי

כתיבת תגובה